Nowości w WIOŚ

Wesołych Świat oraz Szczęśliwego Nowego Roku

 

 

Wizyta Pani Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwa w Szczecinie

 

W dniu 25 listopada 2021 r. podczas wizyty w Szczecinie Pani Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa spotkała się z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Podczas spotkania, które odbyło się w Sali Owalnej ZUW, Pani Minister z uwagą wysłuchała informacji o działalności WIOŚ w Szczecinie, pytała nas o trudności i problemy, na jakie napotykamy w trakcie prowadzonych przez nas działań. Mieliśmy także okazję pochwalić się sukcesami i przedstawić plany na przyszłość.

 

Współpraca i współdziałanie pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a PGW WP RZGW w Szczecinie

 

W dniu 04.11.2021 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, mające na celu omówienie zasad współpracy i współdziałania z WIOŚ w Szczecinie, w którym udział wzięli:

- Bogumił Nowak – Dyrektor RZGW w Poznaniu,

- Grzegorz Smytry – Dyrektor RZGW w Bydgoszczy,

- Danuta Patkowska – Z-ca Dyrektora RZGW w Szczecinie,

- Marek Chabior – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

- Sławomir Konieczny – Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Pierwsza edycja Studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska, w roku akademickim 2021/2022

 

 Dnia 6 listopada 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się uroczysta inauguracja pierwszej edycji Studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska, w roku akademickim 2021/2022.

 

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

  

Schemat procedur kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców

 

 W związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) przedstawiamy schemat procedur kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska zgodnie z art. 47 ust. 1 tej ustawy.

 

Przerwa w dostępie telefonicznym do WIOŚ w Szczecinie w dniu 06.10.2021 r. w godzinach od 16.00 do 17.00

 

W dniu dzisiejszym tj. 6 października 2021 r. w godzinach od 16.00 do 17.00 nastąpi przerwa w komunikacji z Grupą Interwencyjno-Wyjazdową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pod numerami telefonu: 914405830 i 914405831. W razie konieczności prosimy o kontakt wyłącznie drogą elektroniczną na adres: giw@wios.szczecin.pl.

 

POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ PRZECIWKO ŚRODOWISKU

 

W dniu 30 września 2021 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zostało podpisane porozumienie, pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska dr Markiem Chabiorem, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinspektorem Tomaszem Trawińskim.

 

Awaria na terenie Zakładu Rafinerii Schwedt nad Odrą - Informacja z 8 września 2021 godz. 13.30

 
W związku z awarią na terenie Zakładu Rafinerii Schwedt nad Odrą w dniu 8 września 2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że w godzinach przedpołudniowych nie zanotowano podwyższonych stężeń badanych substancji w powietrzu na stacjach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim.
 

Konferencja prasowa pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021”

 

8 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji ogólnopolskich kontroli transportów odpadów pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

 

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. przyjęcia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawach skarg i wniosków w siedzibie w Szczecinie jak i w Delegaturze Koszalin odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 17:00  po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną.

 

ZGŁASZANIE NIELEGALNEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

 

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI!

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Informacje o uciążliwej emisji dla mieszkańców miasta Wałcz

 

 W związku z informacjami o uciążliwej dla mieszkańców miasta Wałcz działalności Spółki OZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wałczu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, co następuje.

 

Pożegnanie Pana Tadeusza Mutko

 

Z głębokim żalem żegnamy Pana Tadeusza Mutko, wieloletniego kierownika Inspekcji Ochrony Środowiska

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

 

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

 

Projekt pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

 

Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program ten ma na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów oraz kluczowych inwestycji, wymaganych w celu poprawy bezpieczeństwa wody.

 

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

  

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników i wprowadzonymi zmianami w organizacji funkcjonowania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie z uwagi na lokalizację siedziby Inspektoratu w budynkach ZUW.

 

Powszechny Spis Rolny

 

 

 

Kontrola warunków rozładunku i sposobu magazynowania saletry amonowej.