Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącach październik-grudzień 2010 r., na  stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim oraz wyniki benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 za okres lipiec-październik 2010 r.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR