Nowości w WIOŚ

Zmiany organizacyjne -Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonuje - Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Szczecinie.
Badania środowiskowe realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym obsługa stacji monitoringu powietrza, realizowane będą przez Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) w Szczecinie z Pracowniami w Szczecinie i Koszalinie.
Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego oddział w Szczecinie zostały przedstawione poniżej:

 

 

l.p.

Stanowisko

Stopień naukowy

Imię

Nazwisko

Telefon

EMail

Opis

1

Kierownik Laboratorium

mgr inż.

Magdalena

Bednarz

91 48 59 540

m.bednarz@wios.szczecin.pl

Kierownik Laboratorium

2

-

-

Roman

Kosmatka

91 48 59 548

r.kosmatka@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

3

-

-

Przemysław

Szopiak

91 48 59 544

p.szopiak@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

4

-

-

Michał

Wacholc

94 34 80 414

m.wacholc@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

5

-

dr inż.

Zbigniew

Muliński

91 48 59 541

z.mulinski@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

6

-

mgr

Agnieszka

Augustyniak

94 34 80 414

a.augustyniak@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

7

-

mgr

Katarzyna

Komarzewska

91 48 59 542

k.komarzewska@wios.szczcin.pl

Pracownia Biologiczna

8

-

mgr

Dariusz

Rodziewicz

91 48 59 549

d.rodziewicz@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

9

-

mgr inż.

Paweł

Gocek

91 48 59 549

p.gocek@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

10

-

mgr inż.

Radosław

Jachimowski

94 34 80 414

r.jachimowski@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

11

-

mgr inż.

Krzysztof

Kuszmar

91 48 59 543

k.kuszmar@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

12

-

mgr inż.

Anna

Maduzia

91 48 59 546

a.maduzia@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

13

-

mgr inż.

Marek

Ociepka

91 48 59 549

m.ociepka@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

14

-

mgr inż.

Paulina

Panasiuk

91 48 59 541

p.panasiuk@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

15

-

mgr inż.

Kinga

Winikajtis-Szerszeń

91 48 59 548

k.szerszen@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

16

Analityk

-

Sławomir

Kurek

91 48 59 544

s.kurek@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

17

Analityk

mgr

Anna

Kolesińska

94 34 80 414

a.kolesinska@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

18

Analityk

mgr inż.

Ewelina

Bitner

91 48 59 548

e.bitner@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

19

Analityk

mgr inż.

Ada

Gałecka

91 48 59 414

a.galecka@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

20

Analityk

mgr inż.

Aleksandra

Kaleniecka

94 34 80 431

a.kaleniecka@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

21

Analityk

mgr inż.

Robert

Panasiuk

91 48 59 543

r.panasiuk@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

22

Analityk

mgr inż.

Łukasz

Zadrożny

91 48 59 541

l.zadrozny@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

23

Główny Specjalista

dr inż.

Elżbieta

Huzar

 

e.huzar@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

24

Główny Specjalista

mgr

Izabela

Kołtunowska

91 48 59 542

i.koltunowska@wios.szczecin.pl

Pracownia Biologiczna

25

Główny Specjalista

mgr

Kamila

Trela

94 34 80 414

k.trela@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

26

Główny Specjalista

mgr inż.

Aneta

Burlikowska

91 48 51 541

a.burlikowska@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

27

Główny Specjalista

mgr inż.

Michał

Fiedler

91 48 59 543

m.fiedler@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

28

Główny Specjalista

mgr inż.

Adam

Godlewski

91 48 59 544

a.godlewski@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

29

Główny Specjalista

mgr inż.

Monika

Gogołek

91 48 59 546

m.gogolek@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

30

Główny Specjalista

mgr inż.

Gabriela

Osiniak

91 48 59 549

g.osiniak@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

31

Główny Specjalista

mgr inż.

Małgorzata

Pazdecka

94 34 80 425

m.pazdecka@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

32

Kierownik Pracowni

mgr inż.

Monika

Cieszyńska

91 48 59 543

m.cieszynska@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

33

Kierownik Pracowni

mgr inż.

Justyna

Janiszyn-Grzęda

91 48 59 542

j.grzeda@wios.szczecin.pl

Pracownia Biologiczna

34

Kierownik Pracowni

mgr inż.

Małgorzata

Krawczak

91 48 59 541

m.krawczak@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

35

Kierownik Pracowni

mgr inż.

Beata

Skrzeczyna

94 34 80 416

b.skrzeczyna@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

36

Pomoc Laboratoryjna

-

Violetta

Ceynowa-Kabłasz

94 34 80 417

v.ceynowa-kablasz@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

37

Specjalista

-

Piotr

Gaweł

94 34 80 406

p.gawel@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

38

Specjalista

-

Jacek

Gocławski

91 48 59 544

j.goclawski@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

39

Specjalista

-

Andrzej

Jagiełło

94 34 80 406

a.jagiello@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

40

Specjalista

-

Bożena

Janicka

94 34 80 431

b.janicka@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

41

Specjalista

-

Maria

Matłosz

91 48 59 548

m.matlosz@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

42

Starszy Specjalista

mgr

Aleksandra

Kukawska

91 48 59 542

a.rutkowska@wios.szczecin.pl

Pracownia Biologiczna

43

Starszy Specjalista

mgr inż.

Małgorzata

Rygasiewicz-Bania

 

m.rygasiewicz-bania@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

44

Starszy Specjalista

mgr inż.

Bogusława

Samusionek-Szyrna

94 43 80 431

b.samusionek@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

45

Starszy Specjalista

mgr inż.

Agnieszka

Skrzypczak

91 48 59 541

a.skrzypczak@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

46

Starszy Specjalista

mgr inż.

Sławomir

Wernikowski

91 48 59 544

s.wernikowski@wios.szczecin.pl

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób

47

Starszy Specjalista

mgr inż.

Anna

Winnicka

94 34 80 431

a.winnicka@wios.szczecin.pl

Pracownia w Koszalinie

48

Starszy Specjalista

mgr inż.

Hanna

Wróblewska

91 48 59 546

h.wroblewska@wios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR