Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w marcu 2016 r. oraz benzo(a)pirenu w lutym 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR