Nowości w WIOŚ

„Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z Komisją Europejską DG Rozszerzenie - Biuro Wymiany Informacji Technicznej TAIEX mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach:
 
„Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”
 
28-29 styczeń 2008 r. w Międzyzdrojach
 
Celem warsztatów jest przedstawienie polityki Unii Europejskiej w zakresie zarządzania jakością wód oraz strategii jej wdrażania w Polsce. Warsztaty dotyczyć będą problematyki wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej na obszarze RZGW Szczecin, których głównym tematem będzie strategia monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych.
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz głównych użytkowników środowiska na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Warsztaty organizowane są w ramach Regionalnego Programu Szkoleń dla Polski TAIEX.
 

 

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny
 
Obejmuje dwa dni wykładów, materiały szkoleniowe, a także poczęstunki w przerwach, lunch oraz noclegi dla osób delegowanych spoza Międzyzdrojów. Dla osób zamieszkałych w odległości większej niż 100 km zapewniamy nocleg w dniu poprzedzającym warsztaty.
 
Chętnych do uczestnictwa w warsztatach prosimy o odesłanie do dnia 04 stycznia 2008 roku czytelnie wypełnionego (drukowanymi literami) formularza zgłoszeniowego pod numer faksu 091 4859509 lub na adres e- mail: edytaj@wios.szczecin.pl, r.palyska@wios.szczecin.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji uczestników w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wszelkie pytania dotyczące warsztatów proszę kierować do Edyty Jurkiewicz (tel. 091 4859511), Renaty Pałyska (tel. 091 4859513) i Małgorzaty Landsberg – Uczciwek (tel. 091 4859510).
 
Formularz zgłoszeniowy                               Program seminarium       Program seminarium_RTP 26133 v5_en  
 
Powered by ICOR