Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lutym 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w lutym 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR