Nowości w WIOŚ

„Wdrażanie i egzekwowanie przepisów ochrony środowiska w polskich obszarach morskich”

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska -Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE – Instrument Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX serdecznie zapraszają do udziału w seminarium: 
„Wdrażanie i egzekwowanie przepisów ochrony środowiska w polskich obszarach morskich”.
Seminarium odbędzie się  w dniach 13-14 grudnia 2006 r. w Międzyzdrojach.
Celem seminarium jest omówienie praktycznych aspektów wdrażania wspólnotowych przepisów ochrony środowiska i konwencji międzynarodowych w polskich obszarach morskich oraz zapoznanie uczestników seminarium z aktualnym stanem wdrażania i egzekwowania tych przepisów w Polsce. Jednocześnie przedstawione zostaną doświadczenia z procesu wdrażania tych przepisów w innych  państwach Unii Europejskiej.
Program warsztatów skierowany jest do przedstawicieli organów i służb państwowych wdrażających lub egzekwujących przepisy ochrony środowiska w obszarach morskich a także instytucji współpracujących w tej dziedzinie z województw: Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnikami seminarium będą także przedstawiciele zarządów portów.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają: nocleg dla osób delegowanych spoza Międzyzdrojów, poczęstunki w przerwach, lunch. Dla osób zamieszkałych w odległości większej niż 100 km od Międzyzdrojów zapewniamy nocleg w dniu poprzedzającym seminarium.
Zainteresowanych uczestnictwem w seminarium prosimy o nadesłanie do 8 listopada 2006 czytelnie wypełnionego (drukowanymi literami) formularza zgłoszeniowego pod numer faksu  0914859509  lub na adres e-mail: wios@wios.szczecin.pl  lub mkn@wios.szczecin.pl.  W sprawach dotyczących warsztatów proszę kontaktować się pod nr tel. 0914859500 lub 01.
Formularz zgłoszeniowy                   Program seminarium - wersja 2                                           
 
                                                                                             
Małgorzata Kołodziej-Nowakowska
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie
Powered by ICOR