Nowości w WIOŚ

Komunikat w sprawie wysokich stężeń pyłu PM10 w dniu 30.05.2017 r. w Szczecinie na stacji przy ul. Andrzejewskiego

W dniu 30.05.2017 r. w godzinach 11:00-12:00 zarejestrowano wysokie stężenia pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego (maksymalne stężenie 1-godzinne wynosiło 198 µg/m3). Jednocześnie informujemy, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomiarowej przy ul. Andrzejewskiego w Szczecinie, w najbliższych dniach mogą być rejestrowane chwilowe wysokie stężenia pyłu PM10 na tej stacji.

Należy zaznaczyć, że w tym dniu nie wystąpiły przekroczenia poziomów: informowania, alarmowego, ani dopuszczalnego określonych dla stężeń 24-godzinnych dla pyłu PM10.


Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na naszej stronie internetowej w następujących lokalizacjach:


1. Standardy jakości powietrza - http://powietrze.wios.szczecin.pl/standardy-jakosci-powietrza,

2. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok”.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR