Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

20.01.2022 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a WITD w Szczecinie

W dniu 20.01.2022 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  Bartłomiej Budzisz podpisali porozumienie, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania  obu Inspektoratów w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chabior oraz  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  Bartłomiej Budzisz podczas podpisywania porozumienie

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie trzy osoby od lewej oraz  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  w Szczecinie dwie osoby po prawej