Nowości w WIOŚ

Powódź - komunikat z 03.06.2010r. „Wyniki pomiarów z Automatycznej Stacji Pomiarów Jakości Wody w Widuchowej”

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową w dorzeczu Odry Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 26 maja 2010 roku uruchomił pomiary ciągłe jakości wód Odry w Widuchowej. Na stacji mierzone są: poziom wody, odczyn wody, przewodność elektrolityczna oraz zawartość tlenu rozpuszczonego W załączeniu przedstawiamy wykresy obrazujące zmiany stanu wody oraz mierzonych na stacji wskaźników zanieczyszczenia wody.

Z oceny tych danych za okres od 26.05.2010r. do 03.06.2010r wynika, że poziom wody od 01.06.201r wzrósł a następnie powrócił do stanu z  początku miesiąca. W dniu 3.06.2010r. o godzinie 20.00 odnotowano 703 cm, co oznacza 83 cm powyżej stanu alarmowego. W wodach Odry zaznacza się wyraźny spadek tlenu rozpuszczonego. W dniu 03.06.2010 r. o godzinie 20.00 zawartość tlenu wynosiła 8,1 mg O2/l. Przyczynami spadku tlenu są procesy rozkładu zanieczyszczeń organicznych spłukanych z zalanych terenów. Szybkość zachodzenia tych procesów wzrasta z temperaturą wody. W 2009 roku minimalna wartość stężenia tlenu wynosiła 3,9 O2 mg/l.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR