Nowości w WIOŚ

„Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska -Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE – Instrument Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX serdecznie zapraszają do udziału w seminarium: „Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce” Seminarium odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2008 r. w Międzyzdrojach.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska -Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE – Instrument Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX serdecznie zapraszają do udziału w seminarium: 
 
„Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce”
Seminarium odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2008 r. w Międzyzdrojach.
 
Celem seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy oraz podniesienie świadomości wśród pracowników administracji publicznej o uciążliwości odorantów oraz o metodach ich ograniczania. Przekazana zostanie wiedza na temat przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, w których może wystąpić problem emisji odorantów.
 
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają: nocleg dla osób delegowanych spoza Międzyzdrojów, poczęstunki w przerwach, lunch. Dla osób zamieszkałych w odległości większej niż 100 km od Międzyzdrojów zapewniamy nocleg w dniu poprzedzającym seminarium.
Zainteresowanych uczestnictwem w seminarium prosimy o nadesłanie do 25 lutego 2008 czytelnie wypełnionego (drukowanymi literami) formularza zgłoszeniowego pod numer faksu
 091/48-59-509 lub na adres e-mail: wios@wios.szczecin.pl lub karolina.muchla@wios.szczecin.pl  W sprawach dotyczących seminarium proszę kontaktować się pod nr tel. 091/48-59-500 lub 525.
 
Formularz zgłoszeniowy                               Program seminarium 
 
 
                                                                                  Małgorzata Kołodziej-Nowakowska
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
                       
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR