Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Działania w związku z wypadkiem i rozszczelnieniem cysterny na drodze S3

Informacja o zdarzeniu

Dnia 25 września o godz. 9:03 Inspektor Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Szczecinie otrzymał informację od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (dalej WCZK) o wypadku, który nastąpił o godz. 8:49 na drodze A6 w kierunku Świnoujścia. Przekazano informację, że wypadkowi uległa cysterna z benzyną. Wskutek jej przewrócenia doszło do wycieku, a kierowca pojazdu jest zakleszczony. W drodze na miejsce zdarzenia skierowano 3 jednostki PSP oraz jednostkę ratownictwa chemicznego.

O godz. 9:19 WCZK skorygowało poprzednią informację, że miejscem wypadku jest droga S3 w kierunku Świnoujścia, przy węźle Klucz. Cysterna przewoziła olej napędowy, nie ma osób poszkodowanych. Zablokowany jest pas drogowy.

Inspektorzy GIW niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia, wyjeżdżając z budynku ZUW około godz. 9:20 i będąc na miejscu około godziny 10:00.

Działania Inspektorów w dniu zdarzenia

Na miejscu Inspektorzy stwierdzili, że przewróceniu na bok na estakadzie uległ ciągnik siodłowy z naczepą – cysterną z logo Orlen. Według początkowych szacunków wyciekowi uległo 12 m3 oleju napędowego wskutek rozerwania jednej komory cysterny. Po około godzinie uzyskano informację o uszkodzeniu wszystkich komór cysterny i wycieku ponad 36 000 l oleju napędowego i benzyn. Z cysterny wypompowano 700 l substancji.

Substancja wyciekająca z cysterny spłynęła do rowu w pasie drogowym. Inspektorzy sprawdzili okoliczny teren pod kątem występowania cieków wodnych i możliwości ich zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Podczas oględzin nie stwierdzono wód powierzchniowych w okolicy wypadku. Wykonano dokumentację fotograficzną, w tym z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego.

Na miejscu pracowało 6 zastępów Straży Pożarnej, Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, pracownicy GDDKiA oraz Służba Drogowa, zabezpieczająca miejsce zdarzenia. Okolica wypadku została zabezpieczona przez Straż Pożarną pianą gaśniczą, aby ograniczyć ryzyko pożaru lub wybuchu. PSP prowadziła także akcję odpompowywania substancji z rowu – odzyskano około 1500 l mieszaniny oleju napędowego, benzyny oraz niewielkiej ilości wody.

Od GDDKiA uzyskano informację, że rów, do którego przedostał się olej z benzyną to zbiornik odwadniający autostradę A6, w związku z czym posiada separator substancji ropopochodnych.

Około godziny 16:00 naczepę z ciągnikiem siodłowym ustawiono na kołach, by została odholowana. Na miejsce przybyli z kolei inspektorzy GIW WIOŚ w Szczecinie pracujący na zmianie popołudniowej, w celu dalszego monitorowania sytuacji. Pobrano próbę gleby i przekazano ją do badań przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.

Dalsze działania Inspekcji

Dnia 26 września na miejsce wypadku udali się Inspektorzy GIW, którzy dokonali oględzin terenu i wykonali dokumentację fotograficzną. Miejsce wypadku zostało częściowo uprzątnięte, w powietrzu wyczuwalny był intensywny zapach paliwa. Substancja ropopochodna zalegała w utwardzonym rowie w pasie drogowym. Na skarpie znajdowała się piana gaśnicza i pozostałości pojazdu. Podczas czynności nie zastano służb.

Tego samego dnia skierowano wystąpienie do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wszczęcie procedury w trybie art. 101 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) w stosunku do sprawcy zanieczyszczenia środowiska.

Inspektor WIOŚ w Szczecinie udzielił instruktażu przedstawicielce Spółki, której cysterna uległa wypadkowi, informując o konieczności jak najszybszego przeprowadzenia działań naprawczych w związku z bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku, tj. remediacji zanieczyszczonej gleby. Inspekcja pozostaje w stałym kontakcie ze sprawcą zdarzenia i monitoruje dalsze działania.

Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie pozostają w kontakcie i współdziałają w sprawie z pozostałymi organami prowadzącymi trwające nadal czynności.