Nowości w WIOŚ

Informacja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - art. 8a ust. 2 ustawy o IOŚ

W  zakładce Publikacje udostępnione są  między innymi następujące materiały informacyjne uzupełniające :

  • Pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2005-2009.
  • Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2009 r.  
  • Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2009.
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR