Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Zawiadomienie o przedłużeniu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie zawiadamia o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego do dnia 8 grudnia 2022 r. włącznie.

W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do projektu uchwały do dnia 8 grudnia 2022 r. Sposób i forma składania uwag, wskazane w obwieszczeniu Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2022 r., znak:  SP.4105.1.2022.KD, pozostają bez zmian. Informacja
o przedłużeniu konsultacji społecznych
zostanie również opublikowana na stronach internetowych ZPKWZ oraz UMWZ wskazanych w ww. obwieszczeniu.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego zostały przedłużone z uwagi na awarię strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz poczty elektronicznej ZPKWZ, która miała miejsce w dniach 13-15 listopada 2022 r.