Nowości w WIOŚ

Wyciek ścieków bytowych do Małej Iny w miejscowości Morzyca

W dniu 3 lutego 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie został poinformowany przez Państwową Straż Pożarną w Stargardzie o wycieku ścieków bytowych do Małej Iny w miejscowości Morzyca. Tego samego dnia inspektorzy Grupy Interwencyjno Wyjazdowej udali się na miejsce zdarzenia.

Po zlokalizowaniu miejsca wycieku ścieków pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie  pobrali próbki wody powierzchniowej celem wykonania badań. Ponadto na miejscu zdarzenia byli Sołtys Morzycy, Wójt Gminy Dolice oraz przedstawiciele Wód Polskich.

Zgodnie z informacją uzyskaną od dyżurnego Państwowej Straży Pożarowej wyciek został zabezpieczony a następnie zahamowany poprzez zamknięcie przepływu w uszkodzonej rurze. W dniu 4 lutego 2020 r.  grupa specjalistów z wodociągów ma trwale usunąć awarię poprzez założenie kołnierza w uszkodzonej części infrastruktury rurociągu.

  

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR