Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Współpraca i współdziałanie pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a PGW WP RZGW w Szczecinie

W dniu 04.11.2021 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, mające na celu omówienie zasad współpracy i współdziałania z WIOŚ w Szczecinie, w którym udział wzięli:

- Bogumił Nowak – Dyrektor RZGW w Poznaniu,

- Grzegorz Smytry – Dyrektor RZGW w Bydgoszczy,

- Danuta Patkowska – Z-ca Dyrektora RZGW w Szczecinie,

- Marek Chabior – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

- Sławomir Konieczny – Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W dniu 05.11.2021 r., w siedzibie RZGW w Szczecinie odbyło się spotkanie uszczegóławiające  zasady współpracy i współdziałania pomiędzy WIOŚ w Szczecinie a PGW WP RZGW w Szczecinie., w którym udział wzięli:

- Marek Duklanowski – Dyrektor RZGW Szczecin,

- Danuta Patkowska -  Z-ca Dyrektora RZGW Szczecin,

- Marek Chabior – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

- Sławomir Konieczny – Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,,

- 4 pracowników RZGW Szczecin.