Nowości w WIOŚ

Przeliczenie wyników pomiarów automatycznych pyłu PM10 i PM2.5 współczynnikami korekcyjnymi.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 i 31.03.2016 r. zostaną przeliczone współczynnikami korekcyjnymi wyniki pomiarów automatycznych powietrza (stężenia 1-godzinne) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym wyniki trzech stacji pomiarowych zlokalizowanych w:

- Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego – dla pyłu PM10 i PM2.5,

- Koszalinie przy ul. Armii Krajowej – dla pyłu PM10,

- Szczecinku przy ul. Przemysłowej – dla pyłu PM10,

będą prezentowane jako dane z zastosowanym współczynnikiem korekcyjnym. Prezentowane dotychczas dane z analizatorów zostaną zarchiwizowane i będą mogły być udostępniane w każdym czasie przez Wydział Monitoringu Środowiska. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych współczynników korekcyjnych oraz przeliczeń zostaną opisane w opracowywanej obecnie „Rocznej ocenie jakości powietrza za 2015 rok”. Niniejsza ocena stanowić będzie czternastą z kolei roczną ocenę jakości powietrza dla stref województwa, wykonaną zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.).

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR