Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Inauguracja Akademii Młodego Prawnika

 W dniu 11 marca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurowano projekt pn. Akademia Młodego Prawnika. Jego celem głównym jest popularyzowanie wiedzy prawnej, w tym poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk prawnych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także rozwijanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz wykorzystywanie wiedzy prawnej w praktyce. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Do projektu zgłosili się uczniowie z 25 szkół podstawowych i 11 ponadpodstawowych.

W uroczystości inauguracyjnej wzięli udział nie tylko nowi studenci Akademii, ale również zaproszeni goście. Rolę gospodarza pełniła Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, a także Pan dr Przemysław Mijal – Dziekan OIRP w Szczecinie, Pan Marcin Borek – Przewodniczący Izby Komorniczej w Szczecinie, Pani Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, Pani dr Marieta Czekałowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Fotografia z uroczystości inauguracji Akademii Młodego Prawnika - podczas prezentacji organizatorów, współorganizatorów, patronów i partnerów projektu   Fotografia z uroczystości inauguracji Akademii Młodego Prawnika - podczas prezentacji projektu