Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i Ewidencje


Prowadzone ewidencje i rejestry znajdują się w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie:

  1. Rejestr Korespondencji Przychodzącej - Wydział Organizacyjno - Administracyjny (pokój nr 329);

  2. Rejestr Zarządzeń Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  - Wydział Organizacyjno - Administracyjny (pokój nr 329);

  3. Rejestr Kontroli Zewnętrznych - Wydział Organizacyjno - Administracyjny (pokój nr 329);

  4. Rejestr Kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie - Wydział Inspekcji (pokój nr 344); 

  5. Rejestr zakładów będących potencjalnymi źródłami poważnych awarii - Wydział Inspekcji (pokój nr 344);

  6. Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii  - Wydział Inspekcji (pokój nr 344).

  7. Rejestr decyzji udostępniony w związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydanych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w roku:

Decyzje przechowywane są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz w Delegaturze w Koszalinie.


Nazwa Wydziału: