Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Działania podjęte w sierpniu 2022 r. w związku z zanieczyszczeniami cieków i zbiorników wodnych oraz śnięciem ryb - WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Podsumowanie działań podjętych przez WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie w sierpniu 2022 r. w związku z zanieczyszczeniami cieków i zbiorników wodnych oraz śnięciami ryb.

Każde zgłoszenie zanieczyszczeń wód oraz śniętych ryb zostało rozpoznane przez Inspektorów WIOŚ w Szczecinie. W wielu przypadkach nadal trwają badania pobranych próbek wody. Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb były niekorzystne warunki temperaturowo-tlenowe, spowodowane wysoką temperaturą oraz niskim stanem wód.

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem poszczególnych działań podejmowanych przez Inspektorów WIOŚ w związku z zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych.

Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie monitorują sytuację na zbiornikach wodnych w Województwie Zachodniopomorskim.

 

Lp.

Data zdarzenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj zanieczyszczenia/ podejmowane działania po otrzymaniu zgłoszenia/ przyczyna

1.

1 sierpnia (poniedziałek)

Rzeka Chociel, miejscowość Ubiedrze

Nie stwierdzono martwych ryb. Pobrano próbkę wody z rzeki Chociel. Badania nie wykazały obecności zanieczyszczenia wody w rzece Chociel.

2.

12 sierpnia (piątek)

Rzeka Strzeżenica, miejscowość Strzeżenice

Stwierdzono obecność kilkunastu śniętych ryb. Pobrano dwie próbki wody do badań laboratoryjnych.

Zawartość tlenu: 1,2 – 3,5 mg/l.

Prawdopodobna przyczyna śnięcia – niekorzystne warunki tlenowe.

3.

18 sierpnia (czwartek)

Rzeka Czerwona, przy ujściu do Morza Bałtyckiego

Stwierdzono obecność śniętych ryb.

Woda w rzece mętna, koloru ciemnoszarego, o wyraźnym gnilnym zapachu.

Pobrano dwie próbki wody do badań. Wyniki wskazują na wysoki stopień eutrofizacji oraz niski poziom tlenu (od 0,5 do 1,7 mg/l).

W związku ze złym stanem wody w rzece wszczęto kontrolę podmiotów, których działalność mogła wpłynąć na pogorszenie jakości wody w rzece.

Obecność śniętych ryb spowodowana najprawdopodobniej niekorzystnymi warunkami tlenowymi oraz złą jakością wody w rzece.

4.

29 sierpnia (poniedziałek)

Jezioro Pile, miejscowość Dąbrowica

Stwierdzono pojedyncze sztuki śniętych ryb, głównie sielawy. Nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń, ani zapachu substancji chemicznych. W toni wodnej widoczne były ławice małych, żywych ryb. Podczas oględzin pobrano próbkę wody do badań fizykochemicznych i oceny hydrobiologicznej.

Aktualnie trwają analizy pobranych próbek.

5.

29 sierpnia (poniedziałek)

Jezioro Lubie, miejscowość Gudowo

Stwierdzono kilkadziesiąt sztuk śniętych ryb. W wodzie nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń, ani zapachu substancji chemicznych. W wodzie stwierdzono ławice małych, żywych ryb. Pobrano próbkę wody z jeziora do badań parametrów fizykochemicznych oraz oceny hydrobiologicznej.

Aktualnie trwają analizy próbek pobranej wody.

6.

30 sierpnia (wtorek)

Jezioro Wierzchowo, miejscowość Stare Wierzchowo

Stwierdzono obecność około 100 szt. śniętych ryb.

Woda w jeziorze przejrzysta, bez widocznych zawiesin oraz zanieczyszczeń. Nie stwierdzono obcego zapachu.

Pobrano próbkę wody do badań – aktualnie trwają analizy próbek pobranej wody.

7.

30 sierpnia (wtorek)

Rzeka Niezdobna (Nizica), miejscowość Kądzielna

Stwierdzono obecność 11 szt. martwych ryb (płocie i szczupaki).Stan wody w rzece niski, brak przepływu wody.

Powierzchnia wody pokryta rzęsą wodną. Woda barwy jasno-żółtej z naturalną zawiesiną (muł, piasek, drobna roślinność wodna).

Pobrano próbkę wody do badań – aktualnie trwają analizy próbek pobranej wody.

8.

30 sierpnia (wtorek)

Zanieczyszczenie rowu uchodzącego do rzeki Parsęta, miejscowość Białogard

Przeprowadzono oględziny dwóch rowów melioracyjnych odprowadzających wodę do rzeki Parsęta oraz rzeki Parsęty powyżej, poniżej oraz w miejscu ujścia ww. rowów.

W jednym z rowów stwierdzono zanieczyszczenie ściekami wypływającymi z wylotu kanalizacji deszczowej miasta Białogard. Stwierdzono również obecność zapachu charakterystycznego dla ścieków bytowych. Pobrano 4 próbki wody z rzeki Parsęta oraz dwie próbki z rowów melioracyjnych do badań laboratoryjnych. Obecnie trwają analizy pobranych próbek. Urząd Miasta Białogard, będący właścicielem i zarządzającym kanalizacją deszczową podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawcy zanieczyszczenia.

Zdjęcia z oględzin jeziora Wierzchowo: