Nowości w WIOŚ

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował w zakładce publikacje  "Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011". W opracowniu przedstawiono wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, które  dostarczyły istotnych informacji o występujących stężeniach zanieczyszczeń w układzie przestrzennym na obszarze stref, gdzie nie były prowadzone pomiary. Obliczenia przeprowadzone zostały według nowego układu stref  dla następujących substancji: SO2, NO2, NOx, CO, pył PM10, PM2,5 oraz Pb, As, Cd, Ni, B(a)P w PM10.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR