Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w grudniu 2016 r. oraz metali wykonanych w miesiącach październik-grudzień 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w grudniu 2016 r. oraz metali wykonanych w miesiącach październik-grudzień 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

1. Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w grudniu 2016 r.

2. Wyniki pomiarów manualnych arsenu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w październiku 2016 r.

3. Wyniki pomiarów manualnych arsenu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w listopadzie 2016 r.

4. Wyniki pomiarów manualnych arsenu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w grudniu 2016 r.

5. Wyniki pomiarów manualnych kadmu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w październiku 2016 r.

6. Wyniki pomiarów manualnych kadmu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w listopadzie 2016 r.

7. Wyniki pomiarów manualnych kadmu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w grudniu 2016 r.

8. Wyniki pomiarów manualnych niklu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w październiku 2016 r.

9. Wyniki pomiarów manualnych niklu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w listopadzie 2016 r.

10. Wyniki pomiarów manualnych niklu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w grudniu 2016 r.

11. Wyniki pomiarów manualnych ołowiu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w październiku 2016 r.

12. Wyniki pomiarów manualnych ołowiu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w listopadzie 2016 r.

13. Wyniki pomiarów manualnych ołowiu zawartego w pyle PM10, w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim, wykonanych w grudniu 2016 r.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR