Nowości w WIOŚ

Zanieczyszczenie cieku Niedżwiedzianka

W dniu 25 czerwca 2019 r. w godzinach popołudniowych do WIOŚ w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie w sprawie zanieczyszczenia cieku Niedźwiedzianka przy ul. Pomorskiej w Szczecinie substancją koloru czerwonego o silnym zapachu padliny.

Około godziny 16 inspektor WIOŚ w Szczecinie dokonał oględzin cieku, została pobrana i przekazana do Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Szczecinie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska próbka wody.

Z informacji otrzymanych od pracownika Spółki Animex wynika, że w godzinach popołudniowych nastąpiła awaria systemu kanalizacji zlokalizowanej w Zakładzie Animex w Szczecinie. Awaria ta polegała na braku drożności kanalizacji przemysłowej, co spowodowało przebicie się ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej. W dniu 26 czerwca 2019 r. rozpoczęto kontrolę interwencyjną w zakładzie Animex Foods Spółka z o.o. S.K. Oddział w Szczecinie.

   

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR