Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów stężeń pyłu PM10 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu lutym 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację o wynikach pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10, wykonanych w miesiącu lutym 2010 r., na  ośmiu stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR