Nowości w WIOŚ

Zmiany organizacyjne - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie (RWMŚ)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie.
 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zmianie uległ adres siedziby oraz numery telefonów kontaktowych dotychczasowych pracowników Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Szczecinie, przechodzących z dniem 1 stycznia 2019 roku do struktur organizacyjnych GIOŚ. Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pracowników Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Szczecinie zostały przedstawione poniżej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin

 1. Naczelnik Wydziału dr inż. Anna Bakierowska tel. 914436211 e-mail: a.bakierowska@wios.szczecin.pl
 2. Główny specjalista mgr inż. Marta Bursztynowicz tel. 914436218 e-mail: m.bursztynowicz@wios.szczecin.pl
 3. Starszy specjalista dr inż. Natalia Bykowszczenko tel. 914436216 e-mail: n.bykowszczenko@wios.szczecin.pl
 4. Główny specjalista mgr inż. Joanna Chałupińska tel. 914436212 e-mail: j.chalupinska@wios.szczecin.pl
 5. Główny specjalista mgr inż. Andrzej Gajdecki tel. 943480430 e-mail: a.gajdecki@wios.szczecin.pl
 6. Główny specjalista mgr inż. Krzysztof Gruca tel. 914436217 e-mail: k.gruca@wios.szczecin.pl
 7. Główny specjalista mgr inż. Krystyna Jurkowska tel. 914436218 e-mail: k.jurkowska@wios.szczecin.pl
 8. Starszy specjalista mgr inż. Agnieszka Kordas tel. 914436215 e-mail: a.kordas@wios.szczecin.pl
 9. Starszy specjalista mgr Renata Pałyska tel. 914436218 e-mail: r.palyska@wios.szczecin.pl
 10. Starszy specjalista dr inż. Małgorzata Raniszewska tel. 914436213 e-mail: m.raniszewska@wios.szczecin.pl
 11. Główny specjalista dr inż. Elżbieta Sroka tel. 914436217 e-mail: e.sroka@wios.szczecin.pl
 12. Główny specjalista mgr Honorata Szatkowska-Konon tel. 943480413 e-mail: h.szatkowska@wios.szczecin.pl
 13. Główny specjalista mgr Elżbieta Wierzchowska tel. 914436214 e-mail: e.wierzchowska@wios.szczecin.pl
 14. Główny specjalista mgr inż. Irena Złoczowska tel. 914436215 e-mail: i.zloczowska@wios.szczecin.pl
   
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR