Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

95 000 zł dofinansowania dla WIOŚ w Szczecinie na projekt edukacyjny

Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiskato kolejny projekt edukacyjny przygotowany przez Inspektorów i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, który w 100% zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt o wartości 95 000 zł będzie realizowany w 2024 r. i obejmie m.in.: konkurs na reportaż i specjalistyczne warsztaty. Zakończy się konferencją podsumowującą z udziałem ekspertów z zakresu ochrony środowiska.

Grafika wskazująca tytuł projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie wraz z jego wartością i miesiącem podpisania umowy

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczestników zaplanowanych przedsięwzięć i wydarzeń oraz zapoznanie społeczeństwa z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska – szczególnie młodzież, poprzez warsztaty, konkursy oraz inne formy edukacyjne.

Konferencja podsumowująca będzie okazją do wymiany informacji o zakresie i efektach projektu w świetle wyzwań stojących przez służbami realizującymi zadania z zakresu ochrony środowiska. 

Rekrutacja uczestników warsztatów będzie realizowana w drodze zaproszeń do współpracujących z WIOŚ w Szczecinie instytucji, ze wskazaniem na dostępność uczestnictwa w zależności od kolejności zgłoszeń. Zaproszenia będą wysyłane drogą poczty elektronicznej. Tą samą drogą wysyłane będzie potwierdzenie uczestnictwa. W przypadku konkursu zaproszenia zostaną skierowane do uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowym profilem zbliżonych do zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Projekt zasięgiem będzie obejmował województwo zachodniopomorskie.

 

Projekt „Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiska” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu „Wsparcie Państwowych Jednostek Budżetowych”