Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Konferencja prasowa pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021”

8 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji ogólnopolskich kontroli transportów odpadów pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 W konferencji udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji zaangażowanych w walkę z przestępczością środowiskową w Polsce:

  • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Marek Chibowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  • Mariusz Zega, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  • Krzysztof Chojnacki, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Ogólnopolska akcja prewencyjna przeprowadzona w dniu 8 września 2021 r. jest kolejną inicjatywą, mającą na celu walkę z nielegalnym transportem odpadów. Kilka dni temu, pod patronatem Ministra Jacka Ozdoby podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Komendantem Głównym Policji dotyczące współpracy w zwalczaniu przestępczości środowiskowej w Polsce. Kolejnym krokiem w walce o czyste środowisko jest rozpoczęta w dniu dzisiejszym wielka akcja pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” obejmująca swoim zasięgiem całą Polskę. Akcja ta ma za zadanie poprzez wspólne i skoordynowane działanie polskich służb doprowadzić do skontrolowania jak największej ilości transportów przewożących odpady i zweryfikować je pod względem legalności i zgodności z posiadanymi zezwoleniami.

Służby biorące udział w skoordynowanych działaniach na rzecz walki z przestępczością środowiskową:

•    Inspekcja Ochrony Środowiska,

•    Policja,

•    Inspekcja Transportu Drogowego,

•    Krajowa Administracja Skarbowa,

•    Straż Graniczna.

Ponadto celem akcji jest wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku.

 

 

Minister Jacek Ozdoba rozpoczął konferencję prasową od inauguracji ogólnopolskiej, skoordynowanej akcji  wielu służb pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” mającej na celu zwalczanie nielegalnych transportów odpadów:

„Wykrywalność jest możliwa kiedy współpracują ze sobą wszystkie służby. W tym wypadku z inicjatywy Inspekcji Ochrony Środowiska mamy do czynienia z koordynacją na wielu płaszczyznach. To współpraca z Krajową Administracją Skarbową z Inspekcją Transportu Drogowego, ze Strażą Graniczną, z Policją i oczywiście z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska. To oprócz kwestii wykrywalności kolejne działania, które są związane z walką z przestępczością środowiskową, skoncentrowaną w tym wypadku na kwestii nielegalnego zagospodarowania odpadami.”

Inicjator konferencji, Minister Jacek Ozdoba podkreślił, że zainicjowane w ostatnich latach m.in. modernizacja Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zmiany w przepisach prawnych zaostrzające kary dla przestępców środowiskowych, to pierwsze od lat 90. tak istotne zmiany w systemie ochrony środowiska:

„Mamy w tej chwili w procesie legislacyjnym nowelizacje kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. To największa nowelizacja od lat 90, która podnosi dolną jak i górną granicę odpowiedzialności karnej w przypadku przestępców środowiskowych. Nie ma zgody na to, aby śmiecić w miejscach publicznych; w lasach, na plażach, w parkach – tu również ta kara, w tym wypadku grzywny jest przez nas podnoszona aż do kwoty 5 tysięcy złotych.”