Nowości w WIOŚ

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Szczecin, 20.02.2006 r.
                                                                                                          SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI
Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin:
         20 lutego 2006 r. (poniedziałek), godz. 9.30 – 11.00
Miejsce:         Szczecin, gmach Urzędu Wojewódzkiego,
sala WIOŚ nr 039 (niski parter, wejście przy szatni)
Prowadzący:  Agnieszka Muchla – Rzecznik Prasowy Wojewody Zachodniopomorskiego
Osoby udzielające informacji:
1.        Małgorzata Kołodziej-Nowakowska – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
2.        Paweł Niedźwiedź – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
3.        Lech Pieczyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4.        Maciej Trzeciak – Wojewódzki Konserwator Przyrody w Szczecinie
Tematyka:
  1. Informacja na temat uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych. Stan na luty 2006 i plany do 31.10.2007 r. Zmiana ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.
  2. Informacja o stanie środowiska za rok 2005. Plany wydania kolejnego „Raportu o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004 – 2005”.
  3. Wyniki działalności kontrolnej w 2005 roku. Kierunki działań kontrolnych na rok 2006.
  4. Informacja na temat postępowań w sprawie wstrzymania użytkowania ferm trzody chlewnej
  5. Przygotowania do realizacji inwestycji przy wsparciu Funduszu Spójności:
a.       Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Parsęty,
b.      Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Jeziora Miedwie.
  1. Informacja na temat likwidacji „Listy 80” najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska w Polsce.
  2. Informacja o konkursie Ministra Gospodarki „Polska bez azbestu”. Konkurs dla aktywnych gmin, które podejmują działania zmierzające do zabezpieczenia i aktywnego usuwania wyrobów azbestowych.
  3. Problem ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Parsęty. Budowa zbiornika retencyjnego Osówko w Powiecie Białogardzkim.
  4. Problem masowych wycinek drzew w województwie.
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR