Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce - konferencja naukowa w Szczecinie 22-23 maja 2023 r.

W dniach 22-23 maja 2023 r. w Szczecinie odbyły się konferencje naukowe:

Rola instytucji publicznych w ochronie środowiska

oraz

Współdziałanie Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi służbami w ochronie środowiska

zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W konferencji uczestniczyła Magda Gosk  – I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.   

Wykłady i dyskusje poświęcone były zmieniającym się przepisom prawa w zakresie ochrony środowiska mających na celu wzmożenie czujności organów administracji samorządowej jak i okolicznych organizacji i społeczności lokalnej co do stanu otaczającego ich środowiska.

Stoimy na straży bezpieczeństwa ekologicznego w województwie zachodniopomorskim!

Zadanie pn.:”Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce na przykładzie województwa zachodniopomorskiego” sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie