Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Dzień Służby Cywilnej – 17 lutego

Dzień Służby Cywilnej przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o państwowej służbie cywilnej. W tym roku oficjalnie obchodzimy to święto po raz pierwszy.

Dzień Służby Cywilnej jest świętem członków korpusu służby cywilnej i służy budowie etosu służby oraz umacnianiu poczucia tożsamości i konsolidacji środowiska. Korpus Służby Cywilnej liczy prawie 120 tys. osób, których zadaniem jest zapewnienie efektywnego działania administracji państwa. To fachowcy w swoich dziedzinach, których cechuje lojalność wobec państwa i życzliwość dla obywateli niezależnie od zmian politycznych i personalnych na szczytach władzy i niezależnie od naszych osobistych poglądów na różne kwestie życia społecznego. Dzień Służby Cywilnej to ważne święto dla wszystkich tych, którzy pracują na rzecz dobra publicznego i służą społeczeństwu w różnych dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, edukacja czy zdrowie. 

Wszystkim członkom korpusu służby cywilnej składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy na rzecz dobra wspólnego! 

List Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska skierowany do członków korpusu służby cywilnej z okazji tegorocznego Dnia Służby Cywilnej

Kto może wstąpić do korpusu służby cywilnej

 Zależy nam na profesjonalistach, dlatego przyszli członkowie korpusu muszą przejść procedurę kwalifikacyjną, która wyłoni najlepszych - fachowców w swoich dziedzinach, mających predyspozycje do pracy w administracji, rzetelnych, lojalnych wobec państwa i życzliwych dla obywatela. Szukasz pracy w Służbie Cywilnej? Sprawdź ogłoszenia