Nowości w WIOŚ

„Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce według Ramowej Dyrektywy Wodnej- stan wdrożenia i dalsze działania w obszarze dorzecza Odry”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Komisją Europejską DG Rozszerzenie - Biuro Wymiany Informacji Technicznej TAIEX mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach:
 
„Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce według Ramowej Dyrektywy Wodnej- stan wdrożenia i dalsze działania w obszarze dorzecza Odry”.
13-14 listopada 2007 Międzyzdroje
 
Celem warsztatów jest przedstawienie polityki Unii Europejskiej w zakresie zarządzania jakością wód oraz strategii jej wdrażania w Polsce.
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz głównych użytkowników środowiska na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Warsztaty organizowane są w ramach Regionalnego Programu Szkoleń dla Polski TAIEX.
 
W programie spotkania zaplanowano referaty ekspertów zagranicznych i krajowych.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny
i obejmuje dwa dni wykładów, materiały szkoleniowe, a także poczęstunki w przerwach, lunch oraz noclegi dla osób delegowanych spoza Międzyzdrojów. Dla osób zamieszkałych w odległości większej niż 100 km zapewniamy nocleg w dniu poprzedzającym warsztaty.
 
Chętnych do uczestnictwa w warsztatach prosimy o odesłanie do dnia 12 października 2007 roku czytelnie wypełnionego (drukowanymi literami) formularza zgłoszeniowego pod numer faksu 091 4859509 lub na adres e- mail: edytaj@wios.szczecin.pl, r.palyska@wios.szczecin.pl, gosialu@wios.szczecin.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji uczestników w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wszelkie pytania dotyczące warsztatów proszę kierować do Edyty Jurkiewicz (tel. 091 4859511), Agnieszki Skotnickiej, Renaty Pałyska (tel. 091 4859513) i Małgorzaty Landsberg – Uczciwek (tel. 091 4859510).
 
 
 
W dniach 06 – 07 września 2007 roku w Międzyzdrojach odbyły się warsztaty „Zarządzanie jakością powietrza”, zorganizowane we współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisji Europejskiej DG Rozszerzenie - Biuro Wymiany Informacji Technicznej TAIEX, w których udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz główni użytkownicy środowiska w województwie.
Wśród ekspertów, którzy prezentowali zagadnienia związane z zarządzaniem jakością powietrza w świetle prawa unijnego i polskiego wymienić należy przedstawicieli Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska; Państwowej Agencji Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Geologii w Meklemburgii; Urzędu Miasta Leicester w Anglii; Ministerstwa Środowiska, Budownictwa, Transportu i Spraw Europejskich w Bremie; Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie; Urzędu Miasta oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; Fundacji ARMAAG, oraz firmy „EKOMETRIA”.
Uczestnicy warsztatów poprzez wypełnienie ankiety wskazali na ogromne zainteresowanie i potrzebę organizowania podobnych seminariów. Zdecydowana większość uczestników stwierdziła, iż tematyka wykładów zawierała wiedzę niezbędną i wykorzystywaną w miejscach pracy. Zgłaszano potrzebę organizowania warsztatów dotyczących innych zagadnień ochrony środowiska takich jak: gospodarka odpadami, gospodarka wodna i ochrona przed hałasem W ankietach także wymieniano tematykę z zakresu modelowania i prognozowania zanieczyszczeń powietrza czy inwentaryzacji emisji.
 
Wykaz prezentacji przestawionych podczas warsztatów:
Powered by ICOR