Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Wysokie stężenia dwutlenku siarki

Po otrzymaniu zgłoszenia Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie skontaktowali się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie (WCZK) oraz Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie (WSKR) w celu uzyskania danych o podejmowanych akcjach mogących mieć związek z uwolnieniem SO2 do powietrza. Służby tego dnia nie odnotowały w tym zakresie żadnego zgłoszenia. 

Analizując dane meteorologiczne dokonano wstępnego wytypowania zakładów mogących stanowić źródło zanieczyszczenia powietrza ww. związkami chemicznymi. Inspektorzy niezwłocznie podjęli czynności w terenie zmierzające do ustalenia przyczyn, miejsca i sprawcy zanieczyszczenia powietrza.

Akcją objęto zakłady emitujące zanieczyszczenia do powietrza w sposób ciągły .

Na chwilę obecną Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opracował INFORMACJĘ O USTANIU RYZYKA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Przeprowadzono doraźne wizyty kontrolne w następujących zakładach:

1) Elektrownia Szczecin ul. Gdańska,

2) PGE EC o. Szczecin ul. Szczawiowa

3) PGE Dolna Odra w Nowym Czarnowie

4) SEC Szczecin ul. Dąbska

5) ZUO Szczecin ul. Logistyczna

6) Zakłady FOSFAN SA w Szczecinie

Jednocześnie skontaktowano się z Zakładami Chemicznymi Police skąd niezwłocznie, jeszcze tej nocy uzyskano wyniki pomiarowe, które podobnie jak wyniki uzyskane z i innych zakładów, są obecnie przedmiotem analizy.

Kontrola sprawdzająca

Kontrola sprawdzająca

Kontrola sprawdzająca

 

Podczas doraźnego monitoringu jakości spalin wydobywających się do emitorów nie stwierdzono zwiększenia emisji SO2 do atmosfery z tych punktów.

Nie udało się ustalić odpowiedzialnego za przekroczenie ilości dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym.

Od godziny 20.00 stężenia SO2  zaczęły maleć. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ 18.01.2023 r. o godzinie 22.00 potwierdził ustanie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego.

19.01.2023 r. Inspektorzy kontynuują czynności w terenie. Rozpoczęto kontrolę w ZCH Police