Nowości w WIOŚ

Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uruchomił system krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw. Zanieczyszczenia ozonem prognozowane będą codziennie na kolejne 3 doby przez okres od kwietnia do września 2018 r.

System prognozy realizowany jest na zlecenie GIOŚ przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Powered by ICOR