Nowości w WIOŚ

Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował w zakładce publikacje Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR