Nowości w WIOŚ

„Egzekwowanie przepisów dyrektywy 1999/31/EC o składowaniu odpadów.”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska -Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE – Instrument Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX serdecznie zapraszają do udziału w seminarium: 
 
„Egzekwowanie przepisów dyrektywy 1999/31/EC
o składowaniu odpadów.”
 
Seminarium odbędzie się w dniach 15-16 października 2007 r.  w Międzyzdrojach.
 
Celem seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy i podniesienie świadomości wśród administracji rządowej i zarządzających składowiskami w zakresie wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego składowania odpadów. Seminarium daje możliwość dokonania oceny wdrożenia dyrektywy 1999/31/EC o składowaniu odpadów w Województwie Zachodniopomorskim i w Polsce oraz przeanalizowania problemów występujących we wdrażaniu i egzekwowaniu tych przepisów.
 
Udział w seminarium jest bezpłatny
 
Organizatorzy zapewniają: nocleg dla osób delegowanych spoza Międzyzdrojów, poczęstunki w przerwach, lunch. Dla osób zamieszkałych w odległości większej niż 100 km od Międzyzdrojów zapewniamy nocleg w dniu poprzedzającym seminarium.
Zainteresowanych uczestnictwem w seminarium prosimy o nadesłanie do 18 września 2007 czytelnie wypełnionego (drukowanymi literami) formularza zgłoszeniowego pod numer faksu 091 48 59 509 lub na adres e-mail: wios@wios.szczecin.plkarolina.muchla@wios.szczecin.pl.  
W sprawach dotyczących seminarium proszę kontaktować się pod nr tel. 091 48 59 500 lub 523.

Formularz zgłoszeniowy                               Program seminarium         

Powered by ICOR