Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Interwencja na wniosek Radnego Miasta Kołobrzeg w sprawie śniętych ryb w Kanale Drzewnym

W związku z wnioskiem Radnego Miasta Kołobrzeg z dnia 12. września 2022 r. z prośbą o interwencję ze względu na wystąpienie martwych ryb w Kanale Drzewnym (odnoga rzeki Parsęty) w Kołobrzegu, inspektorzy WIOŚ w Szczecinie Delegatury w Koszalinie tego samego dnia podjęli działania w terenie.

Działania Inspektorów

Oględzin cieków wodnych wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej dokonano w następujących lokalizacjach:

  1. przy ul. Basztowej w Kołobrzegu (odcinek znany również pod nazwą Kanał Drzewny Łącznik – od mostu przy ul. Kamiennej do ul. Sadowej) – oględziny rzeki Parsęty;
  2. od ul. Sadowej do ul. Młyńskiej (przy parkingu marketu Kaufland) – oględziny Kanału Drzewnego.

Co stwierdzono?

W wyniku oględzin Kanału Drzewnego od ul. Sadowej do ul. Młyńskiej nie stwierdzono zanieczyszczenia wody ani wystąpienia martwych ryb.

W rzece Parsęta przy ul. Basztowej na brzegu ujawniono jedną martwą rybę w stanie zaawansowanego rozkładu. W korycie rzecznym znajdowała się niewielka ilość wody, zauważalne było również zanieczyszczenie. Ponadto stwierdzono, że od strony marketu Kaufland zlokalizowano wylot prawdopodobnie kanalizacji deszczowej.

Badania wody i dalsze działania

Warunki tlenowe przy powierzchni wody oceniono jako dobre. Pracownicy CLB Oddział w Szczecinie, Pracownia w Koszalinie pobrali 3 próbki wody do dalszych badań.

O ustaleniach Inspektorów poinformowany zostanie Prezydent Miasta Kołobrzeg, celem podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji.

Zdjęcia