Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Informacje w sprawie kontroli firmy HaCon Sp. z o.o.

W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska działania kontrolne jak i pokontrolne podejmowane przez Zachodniopomorskiego WIOŚ wobec HaCon Sp. z o.o. w związku ze skargami na uciążliwości powodowane przez ten podmiot, były właściwe i zgodne z kompetencjami.

 

W załączniku pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 5 lutego 2024 r. potwierdzające prawidłowe działania Inspektorów oraz pracowników WIOŚ w Szczecinie w przedmiotowej sprawie wraz kontekstem prawnym. Pracownicy WIOŚ w Szczecinie wykonują swoją pracę rzetelnie i sumiennie - stoją na straży bezpieczeństwa ekologicznego w województwie zachodniopomorskim, kontrolują podmioty gospodarcze, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem przepisów prawa, monitorują i oceniają stan środowiska oraz ujawniają przestępców środowiskowych.