Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Pożegnanie Pana Tadeusza Mutko

Z głębokim żalem żegnamy Pana Tadeusza Mutko, wieloletniego kierownika Inspekcji Ochrony Środowiska

Z głębokim żalem żegnamy Pana Tadeusza Mutko, wieloletniego kierownika Inspekcji Ochrony Środowiska od jej początków na Pomorzu Zachodnim, człowieka który swoje najświetniejsze lata życia poświecił pracy na rzecz ochrony środowiska.

Starając się kontynuować rozpoczętą przez Niego misję jaką jest troska o nasze wspólne dobro - środowisko z wielkim smutkiem w duszy mówimy żegnaj.

Pracownicy i Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie