Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Tony zakopanych odpadów po nielegalnym demontażu aut ujawnili Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie

W wyniku pracy operacyjnej, Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Szczecinie we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oraz Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, doprowadzili do odkrycia zakopanych odpadów pochodzących z nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Prace koparki na tle zdemontowanych pojazdów

WIOŚ w Szczecinie przy użyciu ciężkiego sprzętu dokonał oględzin terenu połączonych z odkopaniem odpadów w wyselekcjonowanych miejscach. Szacuje się, że odpady po nielegalnym demontażu pojazdów znajdują się na obszarze około 1 ha.

Rzut z góry na plac zdemontowanych pojazdów

Nowoczesny sprzęt jakim dysponują Inspektorzy oraz wieloletnie doświadczenie w ściąganiu przestępców środowiskowym pozwoliły na wykrycie sprawcy tego przestępstwa. Za czyn nielegalnego zbierania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony, bez zezwolenia grozi kara do 1 mln.

Inspektor na tle pracującej koparki

Wobec poczynionych ustaleń i stwierdzonym zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi i dla stanu środowiska zostanie zostaną złożone stosowne zawiadomienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa m.in. z art.183 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gleby, sprawę skierujemy również do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie dziękuje lokalnej Policji oraz Staroście Kamieńskiemu za pomoc i współpracę.