Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Nielegalny demontaż barki w Szczecinie zagrażający Odrze

W Szczecie trwa nielegalny proceder demontażu barek, prowadzony nad brzegiem kanału w bezpośrednim sąsiedztwie Odry Zachodniej, który pod koniec grudnia 2023 r.  ponownie ujawnili Inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie.

29 grudnia 2023 r. podczas prowadzonych działań operacyjnych, z wykorzystaniem drona, Inspektorzy wykryli nielegalny demontaż barki prowadzony przez jednego z przedsiębiorców przy ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie. Barka była cięta nad brzegiem kanału, w bezpośrednim sąsiedztwie Odry bez zabezpieczenia wód i gleby, tj. bez instalacji dedykowanej przetwarzaniu statków posiadającej możliwość wydzielenia wód do których przedostają się farby zawierające TBT  tj. związki  miedzi i cyny pod nazwą tributylocyna, które ulegają wolno rozkładowi w środowisku wodnym i mają silną tendencję do bioakumulacji w osadach dennych oraz organizmach wodnych.

Stan na dzień 29 grudnia 2023 r.

Widok na nabrzeże z barką i połową barki na stałym gruncie

Widok na nabrzeże Odry - jedna barka na wodzie, pół barki na gruncie

Wykonany nalot dronem nad tą okolicą, ujawnił kolejne barki, które prawdopodobniej czekają na demontaż.

Widok na kolejną barkę stojącą przy nabrzeżu

Stan na dzień 5 stycznia 2024 r.

Widok na nabrzeże z dzwigiem i jedną barką

Widok na nabrzeże - pracujący przy barce dzwig

Analogiczny proceder został wykryty przez Inspektorów WIOŚ w I połowie 2023 r. Wówczas ten sam przedsiębiorca dokonał nielegalnego demontażu dwóch barek, również nad brzegiem rzeki. WIOŚ w Szczecinie złożył wówczas zawiadomienie (z dnia 3.04.2023 r. i 28.08.2023 r.) o popełnieniu przestępstwa polegającego na nielegalnym cięciu barek przy ul. Tama Pomorzańska 13 D w Szczecinie (na brzegu rzeki Odry). W dniu 28 listopada 2023 r. – Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście umorzyła śledztwo w tych dwóch sprawach, stwierdzając, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. WIOŚ w Szczecinie 7.12.2023 r. złożył do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże zażalenie na umorzenie śledztwa.

Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie stale monitorują ten teren, przeprowadzają kontrolę tego przedsiębiorcy oraz dokumentują nielegalne działania, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Inspektorów WIOŚ zagrażają środowisku naturalnemu. Za nielegalny demontaż barek przedsiębiorca może otrzymać karę administracyjną w wysokości do 1 mln zł za każdą barkę.