Nowości w WIOŚ

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym w WIOŚ w Szczecinie

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 14 sierpnia 2017 r. jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy.

W zamian, sprawy urzędowe można będzie załatwić w WIOŚ w Szczecinie w sobotę, 9 września 2017 r.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR