Nowości w WIOŚ

Problemy z łącznością

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż w dniu 14.09.2017 r. wystąpiły i mogą wystąpić problemy z łącznością powodujące brak danych na stronach www, w tym danych pomiarowych z automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Po przywróceniu łączności dane pomiarowe pojawią się na stronie www.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR