Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Śnięte ryby w kanale Międzyodrza. Natychmiastowa reakcja służb

Około 90 kg śniętych ryb zostało odłowionych z kanału na Międzyodrzu. Służby zareagowały w niecałą godzinę od przyjęcia zgłoszenia. W pobranych próbkach wody nie wykryto złotej algi. Procedura alarmowa została sprawdzona i działa.

Działania służb

W jednym z kanałów Międzyodrza na wysokości Gryfina lokalni rybacy zauważyli śnięte ryby, o czym 1 czerwca br. poinformowali RZGW Wody Polskie w Szczecinie - Obiekt Hydrotechniczny Widuchowa. Zgłoszenie telefoniczne wpłynęło o godzinie 9.40 a już o 9.55 informacja trafiła do Centrum Operacyjnego RZGW w Szczecinie skąd  została przesłana do odpowiednich służb tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.

Wyniki badań

Służby natychmiast udały się na miejsce wskazane przez rybaków w celu weryfikacji zgłoszenia i oceny zjawiska. Inspektorzy WIOŚ przy asyście funkcjonariuszy PSP sprawdzili kanał Międzyodrza. W strefie brzegowej kanału, na odcinku ok. 500 m znajdowały się martwe ryby w ilości - w zależności od miejsca, od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Martwe ryby znajdowały się w rozkładzie, co świadczy o tym, że śnięcie nastąpiło kilka dni temu. Próbki wody z kanału poddano analizie w laboratorium CLB Oddział Szczecin w zakresie: siarczany, chlorki, fosfor ogólny, związki azotu, sód, fitoplankton. Wyniki badań nie wykazały anomalii w chemizmie wody, a także obecności  Prymnesium cf. Parvum, tj. złotej algi.

Na miejscu 1 czerwca br. zbadano parametry fizykochemiczne wody: temperatura wody: 20,8 st. C, tlen rozpuszczony 10,6 mg/l, nasycenie tlenem 118 %, przewodność 880 µS/cm, pH 8,2. Ww. parametry wskazują, że śnięcie ryb nie nastąpiło w wyniku deficytu tlenu w wodzie tzw. przyduchy.

Wszystkie martwe ryby należały do jednego gatunku ryb karpiowatych o nazwie krąp. Odłów martwych ryb jeszcze tego samego dnia przeprowadziła Spółdzielnia Rybacka „Regalica”. Wyłowiono około 90 kg krąpia. Ryby te trafiły do utylizacji.

Przyczyny

Wskazywane są dwie prawdopodobne przyczyny śnięcia ryb. Jedną z nich jest „elektropołów”, czyli kłusownictwo z wykorzystaniem prądu. Ponadto ryby z tego gatunku w okresie wiosennym odbywają tarło na kanałach Międzyodrza. Śnięcie ryb mogło być zatem spowodowane osłabieniem po przebytym tarle i migracji na tarlisko.

 

Stały monitoring

Odra w województwie zachodniopomorskim jest pod stałym nadzorem. W czterech miejscach próbki wody pobierane są dwa razy w tygodniu i trafiają do badań w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOS Oddział w Szczecinie. Raz w tygodniu woda badana jest pod kątem występowania złotej algi. Od kilku dni na Odrze w województwie zachodniopomorskim na wysokości Widuchowej działa sonda automatyczna, która prowadzi stały, 24-godzinny monitoring Odry. Wyniki badań publikowane są na bieżąco na portalu https://gov.pl/odra oraz https://pomiary.gios.gov.pl/

 

Odra najlepiej przebadaną rzeką w Europie

Wprowadzona przez służby metodyka badań rzeki Odry wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych, co powoduje, że wody Odry są najlepiej przebadanymi śródlądowymi wodami płynącymi w Europie - zarówno pod kątem parametrów fizyko-chemicznych, jak i w zakresie obecności złotej algi.