Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lutym 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lutym 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Powered by ICOR