Nowości w WIOŚ

Nowa wersja Portalu Jakości Powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił nowy portal – http://www.powietrze.gios.gov.pl, na którym można znaleźć rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy. W serwisie są prezentowane dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju. Na ich podstawie wyliczany jest indeks obrazujący ogólną jakość powietrza.

Uruchomiona została także aplikacja na urządzenia mobilne udostępniające dane ze stacji monitorujących stan powietrza autoryzowane przez GIOŚ.
 

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR