Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Odra w województwie zachodniopomorskim pod regularną kontrolą Inspektorów WIOŚ w Szczecinie

Odra na terenie województwa zachodniopomorskiego jest aktualnie bezpieczna oraz objęta stałym monitoringiem służb i inspekcji. Najnowsze wyniki badań nie wskazują na występowanie złotej algi i anomalii w składzie wody. Nie obserwujemy występowania śniętych ryb. Informacje dotyczące stanu Odry przekazał na czwartkowym briefingu prasowym w Szczecinie wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wspólnie z zastępcą zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr inż. Sławomira Koniecznego. 

 

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele innych służb i inspekcji: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie i Komendant Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie.

Wojewoda Zachodniopomorski podczas konferencji prasowej na tle rzeki Odry oraz przedstawicieli innych służb

Przedstawiciele służb (trzy osoby w środku zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Stały monitoring

Odra w województwie zachodniopomorskim jest pod stałym nadzorem. W czterech miejscach próbki wody pobierane są dwa razy w tygodniu i trafiają do badań w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOS Oddział w Szczecinie. Raz w tygodniu woda badana jest pod kątem występowania złotej algi. Dodatkowo od kilku dni na Odrze w województwie zachodniopomorskim na wysokości Widuchowej działa sonda automatyczna, która prowadzi stały, 24-godzinny monitoring rzeki. Wszystkie wyniki badań publikowane są na bieżąco na portalu https://gov.pl/odra  oraz https://pomiary.gios.gov.pl/  i są dostępne dla każdego. Pomimo pojawienia się śniętych ryb w wodach Kanału Gliwickiego oraz Kanału Kędzierzyńskiego Odra na terenie województwa zachodniopomorskiego jest aktualnie bezpieczna co potwierdzają wykonywane przez nas badania i wizje w terenie.

 

Procedura alarmowa

Procedura monitorowania interwencyjnego złotej algi zakłada wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych, które umożliwią wykrycie ewentualnego ryzyka wystąpienia zakwitów Prymnesium cf. parvum, a następnie poinformowanie odpowiednich służb. Poszczególne stopnie alertowe uruchamiają działania służb na poziomie centralnym i wojewódzkim.

Procedura została szczegółowo opisana: https://www.gov.pl/web/odra/aktualizacja-procedury-monitoringowej-z-alertami

Od momentu powzięcia informacji o wykryciu złotej algi lub tez sygnału o wykryciu śniętych ryb służby informowane są w ciągu godziny o sytuacji, a następnie udają się na miejsce w celu pobrania próbek wody oraz analizy zjawiska. W praktyce zostało to przetestowane 1 czerwca br. kiedy wpłynęła informacja od lokalnych rybaków o śniętych rybach w jednym z kanałów Międzyodrza, co jak się później okazało, po wykonaniu badań, nie miało związku ze złota alga.

https://www.wios.szczecin.pl/chapter_16135.asp?soid=5B37D1AD7CD04484B483C3E561F3F521

 

Jesteśmy w gotowości

WIOŚ w Szczecinie oraz pozostałe służby dysponują sprzętem w postaci samochodów terenowych, łodzi, dronów, oraz przenośnych i stacjonarnych urządzeń do badania wody. 

 

Złota alga

„Złota alga” to mikroskopijny glon, który występuje w skupiskach. Glon przemieszcza się i bytuje w skupiskach w miejscach, gdzie ma dogodne warunki do rozwoju, m.in. odpowiednią temperaturę i niski przepływ wody oraz stały dopływ pożywki w postaci biogenów, zwłaszcza azotu i fosforu pochodzących m.in. ze ścieków komunalnych. Glon nie jest widoczny gołym okiem. Nie zawsze też jego występowanie jest jednoznaczne ze śnięciem ryb. Złota alga uwalnia toksynę m.in. z powodu nagłej zmiany parametrów fizyko-chemicznych wody. Mechanizm uwolnienia toksyn nie jest do końca poznany przez naukowców, mimo kilkudziesięciu lat prowadzonych na świecie badań. Dlatego w monitoringu stałym GIOŚ/WIOŚ ukierunkowanym na występowanie „złotej algi” najistotniejsze jest śledzenie parametrów wody, w tym temperatury, nasycenia tlenem, przewodności oraz zawartości azotu i fosforu, jako głównych czynników sprzyjających namnażaniu się glonu.

Widok rzeki Odry