Nowości w WIOŚ

Konkurs Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi rozstrzygnięty

Bezpłatna aplikacja mobilna "Jakość powietrza w Polsce" Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została uznana jedną z najlepszych wdrożonych praktyk w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli w drugiej edycji Konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi (AZIP) pt.: "Projektowanie usług z uwzględnieniem potrzeb obywateli", organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.

Konkurs promuje główne założenie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, którym jest skuteczna wymiana dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych wdrożonych innowacyjnych praktyk w zakresie zarządzania usługami publicznymi. Sześciu finalistów Konkursu zaprezentowało swoje usługi podczas Konferencji podsumowującej II edycję Konkursu, która odbyła się dnia 13 grudnia 2016 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Patronat nad Konkursem objął Szef Służby Cywilnej Pan Dobrosław Dowiat-Urbański.

Prezentacja aplikacji mobilnej

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR