Nowości w WIOŚ

Spotkania z samorządowcami

Podczas spotkań w Szczecinie i Koszalinie przedstawione zostały informacje na temat realizacji przez gminy województwa zachodniopomorskiego zadań wynikających ze zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.pdf  949 k 2013-11-14 22:02:58  Marlena Staniul  Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie zachodniopomorskim 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR