Nowości w WIOŚ

„Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/EC) – Proces Wdrażania w regionie zlewni Parsęty, Regi, Wieprzy i Grabowej”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska DG Rozszerzenie - Biuro Wymiany Informacji Technicznej TAIEX mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach: „Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/EC) – Proces Wdrażania w regionie zlewni Parsęty, Regi, Wieprzy i Grabowej” , 4.10 – 5.10. 2006 r. Kołobrzeg.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska DG Rozszerzenie - Biuro Wymiany Informacji Technicznej TAIEX mają  zaszczyt zaprosić  Państwa  do udziału w warsztatach: 
„Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/EC) – Proces Wdrażania w regionie zlewni Parsęty, Regi, Wieprzy i Grabowej” ,
4.10 – 5.10. 2006 r. Kołobrzeg
Celem warsztatów jest przedstawienie polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony wód  (Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz realizacji procesu jej wdrażania.
Program warsztatów skierowany jest do przedstawicieli administracji samorządowej oraz instytucji lokalnych. Warsztaty organizowane są w ramach Regionalnego Programu Szkoleń dla Polski TAIEX.
W programie spotkania zaplanowano referaty ekspertów zagranicznych i krajowych Przewidziano także dyskusje w grupach roboczych.
Udział w warsztatach jest bezpłatny
I obejmuje dwa dni wykładów, materiały szkoleniowe, a także poczęstunki w przerwach, lunch oraz noclegi dla osób delegowanych spoza Kołobrzegu. Dla osób zamieszkałych w odległości większej niż 100 km zapewniamy nocleg w dniu poprzedzającym warsztaty.
Chętnych do uczestnictwa w warsztatach prosimy o odesłanie do dnia 21 sierpnia 2006 roku czytelnie wypełnionego (drukowanymi literami) formularza zgłoszeniowego pod numer faksu 091 4859509 lub na adres e-mail: gosialu@wios.szczecin.pl, edytaj@wios.szczecin.pl, paulina@wios.szczecin.pl. Informujemy, że można zwrócić się o przesłanie formularza w formie elektronicznej, wysyłając prośbę na jeden z powyższych adresów e-mail.
Wszelkie pytania dotyczące seminarium proszę kierować do Małgorzaty Landsberg – Uczciwek (tel. 091 4859510)
lub Edyty Jurkiewicz i Pauliny Kondrat  (tel. 091 4859513).
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR