Nowości w WIOŚ

„Wdrażanie nowego rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów”

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska -Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE – Instrument Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach: 
 
„Wdrażanie nowego rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów”.
Warsztaty odbędą się  w dniach 12-13 czerwca 2007 r. w Międzyzdrojach.
 
Celem warsztatów jest przygotowanie administracji rządowej do wdrożenia rozporządzenia nr 1013/2006 w Polsce, zwiększenie poziomu wiedzy i podniesienie świadomości w zakresie wspólnotowego prawodawstwa w obszarze przemieszczania odpadów. Kolejnym celem warsztatów jest przedyskutowanie praktycznych aspektów wdrażania i egzekwowania prawodawstwa w zakresie przemieszczania odpadów w Polsce i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także poszukiwanie rozwiązań tych problemów.
Program warsztatów skierowany jest do przedstawicieli organów i służb państwowych wdrażających i egzekwujących przepisy w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów a także instytucji współpracujących w tej dziedzinie.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają: nocleg dla osób delegowanych spoza Międzyzdrojów, poczęstunki w przerwach, lunch. Dla osób zamieszkałych w odległości większej niż 100 km od Międzyzdrojów zapewniamy nocleg w dniu poprzedzającym warsztaty.
Zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach prosimy o nadesłanie do 15 maja 2007 czytelnie wypełnionego (drukowanymi literami) formularza zgłoszeniowego pod numer faksu  0914859509  lub na adres e-mail: wios@wios.szczecin.pl  lub mkn@wios.szczecin.pl. W sprawach dotyczących warsztatów proszę kontaktować się pod nr tel. 0914859500 lub 01.
 
 
 
Małgorzata Kołodziej-Nowakowska
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie
Powered by ICOR